4η Ανάβαση Καστανιάς

 

Results
 
 
 
 
Κυριακή - ματαίωση σκέλους λόγω πυκνής ομίχλης