Η ΕΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 των Γενικών Διατάξεων της Προκήρυξης Αγώνων Αυτοκινήτου 2016 προέβη στην διόρθωση των αποτελεσμάτων της 2ης Ανάβασης Καστανιάς.
Η διόρθωση των αποτελεσμάτων αφορά στον αριθμό εκκινούντων στην Ομάδα Ν. Συγκεκριμένα στην ομάδα Ν εκ παραδρομής συμπεριελήφθη το αυτοκίνητο με αρ. συμμετοχής Νο 5, Peugeot 106 Rallye 1300 cc, το οποίο δηλώθηκε ως Ν2, ανήκει όμως στην ομάδα/κλάση Ε/9. Ως εκ τούτου τα εκκινούντα αυτοκίνητα στην Ομάδα Ν είναι 7 αντί για 8, ενώ αντιστοίχως τα εκκινούντα αυτοκίνητα της Ομάδας Ε είναι 7 αντί για 6.
Μετά την τροποποίηση αυτή η απονομή βαθμών για τις παραπάνω Ομάδες θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της Προκήρυξης Αγώνων Αυτοκινήτου 2016, δηλαδή ο πρώτος νικητής θα πάρει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου, κ.ο.κ.