Ανάβαση Καστανιάς 

Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής :  Δευτέρα 06.06.2016
Λήξη Εγγραφών :  Παρασκευή 24.06.15, ώρα 22.00
   
Σάββατο 02 Ιουλίου 2016
Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος :  ώρα 08.00 – 10.45, στην κεντρική πλατεία του Πολύμυλου
Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων :  ώρα 11.00
Ενημέρωση Αγωνιζομένων :  ώρα 10.45, στο χώρο του Διοικητικού Ελέγχου
Έναρξη Χρονομετρημένων Δοκιμών :   ώρα 11.30
   
Κυριακή 03 Ιουλίου 2016
Εκκίνηση Αγώνα :  ώρα 11.00
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος :  μετά τη λήξη του 2ου σκέλους
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων :  30΄μετα το πέρας του Β΄ σκέλους, στη Γραμματεία του αγώνα
Απονομή Επάθλων : μετά το τέλος του αγώνα, στην κεντρική πλατεία Πολύμυλου
   

 Ο δρόμος κλείνει για τους θεατές μια ώρα νωρίτερα από την έναρξη Σαββάτου και Κυριακής