1. Προστίθεται ως τεχνικός έφορος ο κ. Πινούλης Παύλος.
 
2. Γιατρός του Αγώνα θα είναι ο κ. Πουτογλίδης Αλέξανδρος στη θέση του κ. Βρέκα.
 
3. Βάση της Εγκυκλίου 10/2017 και μετά από κλήρωση, η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Επικεφαλή Τεχνικό Έφορο κ. Τσικίνα Ιωάννη, επέλεξαν το 20 % από τους αγωνιζόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή να περάσουν Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο με Δ.Τ.Τ. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτωθι αγωνιζόμενοι όπως προσκομίσουν τα αυτοκίνητα τους στον χώρο του τεχνικού ελέγχου:
Νο 2 ΤΖΑΦΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Νο 9 ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νο 20 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νο 30 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νο 36 ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νο 48 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 
4. Θα γίνει οργανωμένη οριοθέτηση και τοποθέτηση των συνεργείων στον χώρο των PITS σύμφωνα με τα νούμερα συμμετοχής και τις δηλώσεις κοινών σέρβις.
Η σχετική κατάσταση επισυνάπτεται στο παρόν Δελτίο Πληροφοριών.